ฟันปลอม

ฟันปลอมแบบถอดได้ ฐานอะคริลิก ซี่แรก 2,500 บาท ซี่ต่อไป 500 บาท

ฟันปลอมแบบถอดได้ ฐานยืดหยุ่น ซี่แรก 7,500 บาท ซี่ต่อไป 500 บาท

ฟันปลอมแบบถอดได้ ฐานโลหะ ซี่แรก 8,500 บาท ซี่ต่อไป 500 บาท

ฟันปลอมทั้งปาก เริ่มต้น 12,000 บาท ต่อชิ้น

รากเทียม เริ่มต้น 29,000 บาท


หมายเหตุ :

*ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล*

อัตราค่ารักษาอื่น ๆ ท่านสามารถโทรสอบถามได้จากทางคลินิก

อัตราค่ารักษาดังกล่าวเป็นการประเมินในเบื้องต้น 

ค่าใช้จ่ายจริงแพทย์จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบหลังจากทำการตรวจ ปรึกษาและวางแผนรักษาแล้ว

ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รีวิว

ติดต่อเรา

Bright Smile Dental Clinic

ประตูน้ำ

เบอร์โทร

095 564 6565

ที่อยู่

475/4-5 ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี(ลงAirportlinkพญาไท) Bangkok, Thailand

เวลาทำการ

10:00 - 20:00 น.