ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน

ขูดหินปูน 800 - 1,500 บาท


เคลือบฟลูออไรด์ 500 บาท


อุดฟัน ด้านละ 700 บาท ด้านถัดไป 500 บาท

อุดปิดช่องฟัน 2,000 - 3,000 บาท (ต่อ 1 ช่อง)

เคลือบหลุมร่องฟัน 500 บาท ต่อซี่


ถอนฟันธรรมดา ซี่ละ 700 - 1000 บาท 

ถอนฟันคุด ซี่ละ 1,000 - 2,000 บาท 

ผ่าฟันคุด ซี่ละ 2,500 - 4,500 บาท 

ผ่าฟันฝัง ซี่ละ 5,000 - 8,000 บาท


หมายเหตุ :

*ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล*

อัตราค่ารักษาอื่น ๆ ท่านสามารถโทรสอบถามได้จากทางคลินิก

อัตราค่ารักษาดังกล่าวเป็นการประเมินในเบื้องต้น 

ค่าใช้จ่ายจริงแพทย์จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบหลังจากทำการตรวจ ปรึกษาและวางแผนรักษาแล้ว

ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รีวิว

ติดต่อเรา

Bright Smile Dental Clinic

ประตูน้ำ

เบอร์โทร

095 564 6565

ที่อยู่

475/4-5 ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี(ลงAirportlinkพญาไท) Bangkok, Thailand

เวลาทำการ

10:00 - 20:00 น.